Creating Smart Business

Mkb-ondernemers worden geholpen door creatieve bedrijven om te innoveren.